torsdag, juni 25, 2009

09 06 25: Examensarbetet!

"Er uppsats är välskriven, bra röd tröd, konsekvent och välformulerade syfte-problem- metod. Empirin är intressant. Uppsatsen har mycket stark relevans för utbildnidngen. Toppen!

Vår bedömning på det är Väl Godkänt (VG)"

3 kommentarer: